Cmas 1 Yıldız Eğitimi

1*DALICI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI
  1* dalıcı, açık deniz dalış malzemelerini sığ sularda doğru olarak kullanmak ve açık deniz dalışı yapmaya hazır duruma gelmek üzere gerekli teorik bilgileri almış dalıcıdır. 1* dalıcının temel donanım, temel dalış işaretleri, basınç hacim ilişkileri, SCUBA donanımı, dalış fiziği, dalış fizyolojisi, ilkyardım, güvenli dalış uygulamaları, sualtı yaşamı ve dalış tabloları konusunda yeterli teorik bilgiye sahip olması gerekir. 
 
1T1 İdari Ders
 
CMAS ve TSSF Tanıtımı
1* Dalıcı eğitim programının tanıtımı
Katılım Şartlarının açıklanması
Dalışa engel rahatsızlıklardan söz edilmesi
Bröve sistemi ve belgenin yeterliliğinin açıklanması
1T2 Temel Donanım
Maske, palet, şnorkel ve ağırlık kemerinin seçimi, işlevleri ve kullanım amaçları.
Maske, palet ve şnorkellerin yapısı, özellikleri, kuşanımı, bakımı, testleri ve doğru seçimi.
Ağırlık sistemlerinin özellikleri, kuşanımı, acil tahliyesi ve yüzerlikteki önemi.
Scuba birimlerinin kısaca tanıtılması
Eğitim süresince kullanılacak malzemeler
Nefes tutma ve sıkışmalar ile ilgili uyarılar
1T3 Temel Dalış İşaretleri
Sualtı ve yüzeyde el işaretlerinin kullanım sebepleri
CMAS uluslararası işaretlerini kullanmanın önemi
Dalıcıdan dalıcıya sinyaller, dalıcıdan yüzeye sinyaller
Kurs süresince kullanılacak sinyaller
Sinyallere cevap vermenin önemi
1T4 Basınç Hacim İlişkileri
Atmosferik basınç, hidrostatik basınç ve mutlak basınç.
Basınç ve hacim ilişkisi (boyle kanunu).
Basınç altında gazlar, havanın kompozisyonu.
Vücut hava boşluklarına değişen basıncın etkileri.
Sıkışma problemleri: maske sıkışması, basınç altında kulak ve sinüsler; maske, kulak ve sinüslerin eşitlenmesi.
Genleşme problemleri, nefes tutma.
Yüzerlik faktörleri ve ayarlamalar.
1T5 Bağımsız Aletli Dalış Donanımı (BAD)
Basit olarak BAD’ın işlevi, yüksek basıncın ortam basıncına indirilmesi, dalıcının üzerinde yüksek miktarda hava taşıyabilme becerisi.
Dalış tüpleri, dolumu ve bakımı.
Regülatörün işlevi ve bakımı.
Basınç göstergeleri ve diğer yardımcı malzemeler.
Scuba kullanımı, hazırlığı ve kuşanımı.
1T6 Fizik - Fizyoloji
İnsanın yaşam destek sistemi, solunum sistemi ve vücudunun metabolik işleyişi.
Akciğerlerdeki hava değişimi ve her bir gazın işleyişteki rolü.
Tükenme, bayılma, hipoksi, hipotermi; alınması gereken önlemler.
1T7 Yüzerlik Ekipmanları
Dalış süresince rahat olabilmek için denge yeleği kullanımı ve yüzeyde ya da sualtında herhangi bir acil durumda denge yeleği kullanımının önemi.
Farklı türdeki denge yelekleri ve kendilerine has özellikleri, farklı dalış teknikleri için uygun denge yelekleri.
Hızlı çıkışın tehlikeleri ve kontrollü çıkış, yüzerliğin ayarlaması ve tavsiye edilen yöntemler.
Denge yeleğini şişirme yöntemleri: yüksek basınçla, ağızdan ve karbondioksit kartuşu ile; avantaj ve dezavantajları.
Denge yeleğini hazırlama, giyme ve kullanımı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler.
1T8 Dalış Elbiseleri ve Yardımcı Malzemeler
En sıcak suda dahi ısı yalıtımı için gerekli olan dalış elbiselerinin deniz yaşamından koruma özelliği, aşınmaları ve kursta kullanılacak ekipmanlar.
Farklı tipteki dalış elbiselerinin avantaj ve dezavantajları.
Islak ve kuru dalış elbiseleri, dalış elbisesi türleri ve uygun dalış elbisesini seçmek.
Giyinme ve dikkat edilmesi gerekenler.
Yardımcı malzemelerin kullanımı: Derinlik göstergesi, saat, pusula, yüksek basınç göstergesi, dalış bilgisayarı ve kombinasyonları.
Sualtı feneri, dalış bıçağı, şamandıra, ip, çanta ve yazı tahtası.
1T9 Malzemenin Bakımı ve Saklanması
Her türlü dalış malzemesi için uygun bakımın yapılmasının önemi.
Dalış öncesi hazırlık ve dalış sonrası bakım.
Tatlı su ile durulama ve genel temizliğin önemi.
Maske ve dalış elbisesi gibi yıpranıp kullanılamayacak hale gelebilecek malzemeler için özel bakım uygulamaları.
Metal parçalarının korozyonunu önleyici uygulamalar.
Düzenli test ve servis uygulamaları.
Sezon dışı saklama.
1T10 Kendini ve Başkasını Kurtarma
Dikkatli planlama ile dalış kazalarının engelleyebilmek.
Belirtileri erken teşhis ederek ve erken önlem almak.
Doğru hareketi belirlemek ve hangi yönde hareket edileceğinin seçilmesi.
Kendine yardım ve kendini kurtarma teknikleri.
Birlikte çıkış, pozitif yüzerlikle çıkış ve serbest çıkış için doğru teknikler.
Su içerisinde ve yüzeyde doğru suni solunum uygulaması.
Yaralıyı suda taşıma, tekneye veya sahile çıkarma.
Yardım çağırmak ve gelen yardımı kullanabilmek.
1T11 Güvenli Dalış Kuralları
Açık deniz dalışlarının doğru idaresi.
Dalış lideri ve dalıştaki rolü.
Dalış planlaması ve problemli alanların tanımlanması, önlem alınması.
Dalış arkadaşı sistemi ve dalış güvenliğinin esasları.
Dalış öncesi hazırlıklar, malzemelerin kontrolü ve brifing.
Suya giriş, yüzerlik kontrolü, dalış, dalışın idaresi, çıkış, yüzeye geliş ve sudan çıkış.
Acil durum prosedürleri, ayrılma.
Uluslararası dalış sinyalleri.
Uluslararası sinyal kodlar.
1T12 Dalış Bölgesi Seçimi ve Koruma
Dalış bölgesi nasıl seçilir.
Ne gibi özellikler aranır.
Nelere dikkat edilmelidir.
Hava ve deniz şartlarının değerlendirilmesi.
Sualtındaki yaşam ve canlıları tanımak.
Deniz yaşamı ve çevrenin korunması.
Dalışın nedeni ve yapılmak istenenler.
Tehlikeli deniz canlıları, dikkatli olmak ve yaralanmalarda tedavi.
1TEk1 Dalış Tablolarına Giriş
Tabloların tanıtımı, türleri.
Dekompresyonsuz sportif dalış tabloları.
Tablolarda kullanılan tanımlar.
Genel kural ve uygulamalar.
Dalış planı tasarlama.
Tablo hesapları.
 
 
1*DALICI PRATİK EĞİTİM PROGRAMI
1* dalıcı, açık deniz dalış malzemelerini sığ sularda doğru olarak kullanan, yeterli teorik ve pratik eğitimi alarak açık deniz dalışı için bu ekipmanları kullanmaya hazır duruma gelmiş olan dalıcıdır. 1* dalıcı eğitiminde pratik eğitimlerin havuz ya da kapalı deniz bölgelerinde gerçekleştirilmesi gerekir. 
 
1P1 Dalış Malzemelerinin Tanıtımı
 
Eğitimin başında kursiyere maske, palet ve şnorkel tanıtılmalı ve maskenin tahliyesi ile kulak eşitleme tekniğinin pratikleri çalışılmalıdır. Dalış arkadaşı (buddy) sistemi ilk çalışma ile birlikte uygulamaya koyulması önemlidir.
Doğru maske seçimi, giyimi, ayarlanması ve kulak eşitleme.
Paletlerin giyilmesi, ayarlanmaları, doğru palet vurma çalışması.
Maske, palet ve şnorkel kullanarak yüzeyde hareket, dalma ve yüzeyde geri dönüş çalışmaları.
Yüzeyde durma, dikey palet vurma, paletle yüzme teknikleri.
SCUBA’nın kısaca tanıtımı, kuşanma, solunum ve yüzme.
Yüzerlik ayarlama.
1P2 SCUBA Becerileri I
SCUBA donanımını bir araya getirmek; regülatör, hava kaynağı, tüp kemeri ve yüzerlik/ağırlık dengesini kontrol etmek.
Suya giriş, farklı pozisyonlarda regülatörden solunum yapmak ve yüzerliğin kontrol edilerek sağlanması.
SCUBA ile hareket ve paletli yüzme.
İkinci kademenin çıkarılması, takılması ve temizlenmesi.
Maskenin çıkarılması, takılması ve temizlenmesi.
Alternatif hava kaynağından solunum.
Sabit kalarak hava paylaşımının yapılması.
Yükselme ve sudan çıkış.
1P3 Şnorkelli Yüzme ve SCUBA Becerileri II
Şnorkel tekniği, suya giriş, sudan çıkış.
Baş yukarı pozisyonda iniş.
Yüzme hareketinden dalışa geçiş.
Nefes tutarak dalış.
Temel ekipmanın giyimi ve çıkarılması.
Ağırlık kemerinin giyimi ve kullanımı.
Tekrarlı olarak maske ve şnorkel temizleme
SCUBA becerileri, suya giriş ve çıkış.
İkinci kademe ve maske temizleme uygulaması.
Doğru palet kullanımı.
Yüzerlik kontrolünün gösterilmesi.
Havam bitti işareti ve hava paylaşımı senaryosunun çalışılması.
SCUBA’nın yüzeyde çıkarılması.
1P4 SCUBA Becerileri III
Farklı suya giriş teknikleri
Maske temizleme ve palet kullanımı gibi temel tekniklerin tekrarı.
Hareket çalışmaları, dönüşler, yüzerlik kontrolü.
Ağırlık kemerinin sualtında çıkarılması ve geri takılması.
SCUBA’nın sualtında çıkarılması ve geri takılması.
Yüzeye geliş, şnorkele geçiş, SCUBA ile yüzeyde şnorkel kullanımı, regülatöre geçiş ve dalış.
Boyundan daha derin suda merdiven kullanarak sudan çıkış.
1P5 SCUBA Becerileri IV
Denge yeleğinin kullanımına alışma çalışması.
Yüzeyde denge yeleğinin şişirilmesi.
Dipte ve orta suda yüzerlik kontrolü.
Denge yeleğinden hava boşaltarak kontrollü çıkış çalışması, durabilmek için yapılması gerekenlerin gösterimi.
Acil durumlarda kaldırıma ve taşıma için yüzerliğin kullanımı, çıkış süresince yüzerlik kontrolün sağlanması.
Denge yeleğinde havanın hızla boşaltılması, alternatif şişirme sistemlerinin kullanımı.
1P6 Kurtarma Becerileri
Yüzerlik kontrollünü sağlayarak yaralıyı yüzeye getirmek.
Yüzeyde yardım ve yaralıyı çekmek.
Hava yolunu açarak, doğru pozisyonda su içerinde suni solunum uygulamasını yapmak.
Yardım işaretlerinin kullanımı ve yardım çağırma.
1P7 SCUBA Becerileri (Genel Tekrar)
  Bu derste açık deniz dalışlarında kullanılan tüm ekipmanların tanıtımı yapılarak, pratik çalışmaların hepsi uygulamalı olarak tüm ekipmanlarla tekrar edilmelidir. Daha önceki çalışmaların tamamının sığ suda tekrar edilmesi sırasında, aynı zamanda sorun oluşturan bazı tekniklerin de tekrar edilerek pekiştirilmesi için bir fırsat olacaktır.
 
1P8 Becerilerin Değerlendirilmesi
  Öğrenilen bütün becerilerin kontrol ve değerlendirilmesi yapılarak, kursiyerlerin gerekli standartlarda eğitim alıp almadıkları da değerlendirilmelidir. Her bir becerinin arka arkaya sergilenmesi, değerlendirmede kursiyerlerin kondisyonlarının ve dayanıklılıklarının da ölçülebilmesini sağlayacaktır; bu dersten sonra yeterliliğe ulaşan kursiyerlerin açık deniz dalışına başlayacağı unutulmamalıdır. 
 
Her bir derste eğitmen, kursiyerlerin becerilerini değerlendirmeli ve her bir ders için kursiyerin yeterli olduğundan emin olmalıdır. Bu değerlendirmenin özellikle 1P4 ve 1P6 dersleri sırasında önem kazanacağı unutulmamalıdır. 
 
1P9 5 Açık Deniz Dalışı
  Açık deniz dalışları eğitmen gözetiminde gerçekleştirilmeli, öğrencilerin sualtın tecrübelerini kazanabilecekleri dalış profilleri uygulatılmalıdır. Bu dalışlar mümkün olduğunca güvenlik sınırlarından daha sığ derinliklere planlanmalıdır. Özellikle ilk dalışlarda direkt olarak derinleşen dalış noktaları yerine yavaşça derinleşen dip yapısına sahip noktalar tercih edilmelidir. Her bir dalışın sonrasında dalış kayıtlarının tutulmasına dikkat edilmeli. Dalış sonrasında, dalış grubundaki kursiyerlerle dalış süresince meydana gelenler konuşulmalı ve mümkün olduğunca tecrübe kazandırıcı tavsiyeler verilmeye dikkat edilmelidir.

Son Eklenen Videolar

Hatay Samandağ
Cem Karabay ve Kürşad Tüzmen Sualtında Tavla Oynadı
Tüm Videolar